Veertiende Bijeenkomst MediterraNed, platform van docenten Neerlandistiek in het Middellandse Zeegebied,

Padua 21 – 23 maart 2018

door M. Mertens/ 02 april 2017

Voor de 14e keer organiseren wij docenten van het Middellandse Zeegebied een bijeenkomst aan een van onze universiteiten.

Het is ook de derde bijeenkomst van ons docentenplatform MediterraNed dat is opgericht met als doel nauwer samen te werken en verbanden leggen tussen de verschillende docentschappen rond de Middellandse Zee.
Van woensdag 21 maart tot en met vrijdag 23 maart 2018 zal deze ontmoeting plaatsvinden aan de universiteit van Padua in Italië. Drie dagen lang worden er lezingen gegeven door de docenten van MediterraNed, door gastdocenten en schrijvers uit Nederland en Vlaanderen rond het thema ‘het woord als wapen’.
De actualiteit van dit thema hoeft geen betoog. In de eerste decennia van dit nieuwe millenium, waarin de wereld meer dan voorheen op drift is geraakt, zien we een terugkeer naar meer engagement in de literatuur, met name in de literaire journalistiek.
Met het woord kan men strijden voor een ideaal, maar men kan evengoed verwarring zaaien of kwetsen. Dit zien we vooral op het internet, dat gekenmerkt door onoverzichtelijkheid. Anders dan voorheen toen media en bibliotheken informatie selecteerden, is uiteenlopende informatie nu ongefilterd beschikbaar via Internet. Feiten en alternatieve feiten staan gezusterlijk naast elkaar. Deze ingrijpende veranderingen hebben vanzelfsprekend gevolgen voor taaldocenten, literatuur- en taalwetenschappers.
Ten slotte kan het woord bruggen bouwen. De bijeenkomst is dan ook een belangrijk moment om te discussiëren over de toekomst van ons platform en van het Nederlands en de Neerlandistiek aan onze respectievelijke instellingen.

De organisator, Marleen Mertens