14° bijeenkomst van MediterraNed, platform van docenten Neerlandistiek in het Middellandse Zeegebied - Padua, 21 – 23 maart 2018

door M. Mertens / 30 januari 2018

 

De 14e bijeenkomst van MediterraNed komt eraan! Die heeft dit jaar van woensdag 21 tot vrijdag 23 maart plaats aan de universiteit van Padua.

Het doel van het platform van docenten Neerlandistiek in het Middellandse Zeegebied én van de bijeenkomsten is nauwer samen te werken en verbanden leggen tussen de verschillende docentschappen. Van de 27 docenten die in Padua aanwezig zullen zijn, houden er 15 een lezing, zodat het programma van de drie dagen welgevuld is.

De openingslezing zal worden gehouden door professor emeritus Ton Anbeek, die de ‘vakgroep’ Nederlands jarenlang overeind heeft helpen houden door als invallend docent op te treden naast ondergetekende lector Marleen Mertens, tevens de organisator van de bijeenkomst. De bijeenkomst wil overigens alle docenten in de bloemetjes zetten die sinds het overlijden van prof. Franco Groppo in 1995 in deze taak met overgave hebben vervuld. De directe aanleiding hiertoe is het heuglijke feit dat na al die tijd een wetenschappelijk medewerker Nederlandse Taal en Letterkunde zal worden aangesteld aan de universiteit van Padua.

Thema en panels
De inspiratie voor het overkoepelende thema ‘het woord als wapen’ kwam van de actualiteit: in de eerste decennia van dit nieuwe millenium lijkt de wereld meer dan voorheen op drift te zijn geraakt. We zien dan ook een terugkeer naar meer engagement in de literatuur, met name in de literaire journalistiek. In de bijdragen aan het panel ‘Literatuur, cultuur en maatschappij’, onder de deskundige leiding van Arie Pos, zal onder de loep worden genomen hoe dit engagement in het heden, maar ook in het verleden tot uiting komt.
Met het woord kan worden gestreden strijden voor een ideaal, maar men kan evengoed verwarring zaaien, kwetsen en – bewust of onbewust – een of andere ideologie uitdragen. Dit aspect zal worden geanalyseerd in het panel ‘Taal, vertaling en maatschappij’, geleid door de onvolprezen Goedele de Sterck. Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan de vertalingen van het werk van Multatuli, met name naar aanleiding van het verschijnen van de Spaanse vertaling van de Max Havelaar.
De laatste dag zal worden gewijd aan lezingen over interculturele ontmoetingen tussen noord en zuid of oost en west. Dit is een thema dat ons, docenten die een brug proberen te slaan tussen verschillende culturen, steeds nauw aan het hart ligt.

Gasten
Zoals altijd kunnen we ons verheugen in de komst van een aantal gasten uit Nederland en Vlaanderen. Wat de academici betreft: de keynote lezingen van de panels literatuur en taal, waarmee we meteen naar de kern van de discussie zullen worden gebracht, worden gehouden door respectievelijk professor Jaap Grave en Hilde van Belle. In het kader van de interculturele ontmoetingen zal Charles van Leeuwen een typisch Paduaans thema aansnijden.
Welkome gasten zullen verder zijn Tom Lanoye en Frank Westerman, auteurs die menig actueel vraagstuk hebben aangekaart en wie het thema ‘het woord als wapen’ als het ware op het lijf geschreven is. We zullen niet alleen in debat treden met beide auteurs, van de laatste zal de Italiaanse vertaling van Een woord een woord (I soldati delle parole) worden gepresenteerd voor het publiek.
Wij zijn verder zeer verguld met de aanwezigheid van Frank Carruet, Belgische ambassadeur, Joep Wijnands, Nederlandse ambassadeur, Hans Bennis en Karlijn Waterman als vertegenwoordigers van de Nederlandse Taalunie. Zij zullen de bijeenkomst openen om 9 u 30 in de sala del Guariento van de Accademia Galileiana samen met de autoriteiten van de universiteit.

De toekomst van het Nederlands
Zoals gezegd is de bijeenkomst is een belangrijk moment om te discussiëren over de toekomst van ons platform en van het Nederlands en de neerlandistiek aan onze respectievelijke instellingen. Iris van Erve en Henriette Louwerse van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek zullen hierover een gesprek met ons docenten hebben op woensdag overdag tussen de bedrijven door en ‘s avonds in de lobby van het hotel.
Kortom, het beloven drukke, boeiende en ook gezellige dagen te worden.

Met grote dank aan
De bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de steun van De Nederlandse Taalunie, het Dipartmento di Studi Linguistici e Letterari en het Centro Linguistico di Ateneo van de universiteit van Padua, de Nederlandse Ambassade te Rome, de Belgische Ambassade te Rome, het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Marleen Mertens
Lector Nederlandse Taal

       

  

                                                                          Belgische Ambassade en Consulaten in Italië

            
Overige informatie: