Marc le Clercq te gast in Madrid,

25-28 maart 2019

door L. Hens / 12 april 2019

Eind maart was Marc le Clercq op bezoek bij de vakgroepen Nederlands op de Escuela Oficial de Idiomas en de Complutense Universiteit in Madrid.

Er werden in totaal zes lezingen gegeven over hoe Nederland er vandaag de dag uitziet en inzichten gegeven in de belangrijkste elementen die hiertoe hebben geleid. De studenten verschilden in taalniveau van A1 tot C1 in het Nederlands.

Marc le Clercq maakte ten eerste duidelijk dat de lezingen niet zouden gaan over heel het Nederlands sprekende deel (inclusief Vlaanderen), maar dat er wezenlijk verschil is in de identiteit tussen Vlaanderen en Nederland. Dit werd aan de hand van kenmerkende karakteristieken van elk deel uitgelegd.

Vervolgens besprak hij verschillende tijdperken en gebeurtenissen die van belang zijn geweest voor de vorming van de hedendaags maatschappij. Zo werd er begonnen met de 'Gouden Eeuw', een periode van hoogconjunctuur in Nederland. De studenten kregen onder andere kunstwerken uit deze tijd te zien van Rembrandt en Vermeer en werd de term 'tronie' behandeld. Na een sprong in de tijd werden de impact van de 'Tweede Wereldoorlog' en die van de 'watersnoodramp in 1953' besproken. De gevolgen hiervan op economisch, geografisch en innovatief vlak waren enorm en zijn tegenwoordig nog goed te zien in Nederland. Als laatste werd de lezing afgesloten met enkele grafieken over de demografische structuur. Duidelijk werd dat de Nederlandse bevolking blijft groeien en steeds ouder wordt, het aantal honderjarigen neemt toe!

Al met al was het voor de studenten een interessante reeks lezingen met veel belangrijke inzichten in de geschiedenis van Nederland en de gevolgen hiervan voor het functioneren van de Nederlanders. Iedereen was zeer te spreken over de informatie die Marc le Clercq heeft verschaft en ziet uit naar de komst van een volgende gastspreker.

(Laura Hens, stagiaire Nederlands aan de Escuela Oficial de Idiomas de Madrid)