Tweede ‘Dag van het Nederlands’ in Padua – 17 mei 2023

door C. Peligra / 19 mei 2023

Zie hier het programma van het Tweede 'Dag van het Nederlands'.

Op woensdag 17 mei 2023 vond de tweede ‘Dag van het Nederlands’ plaats aan de universiteit van Padua, een tweejaarlijkse initiatief georganiseerd door de docenten Cristina Peligra en Marleen Mertens dat zichtbaarheid geeft aan de activiteiten van de afdeling Nederlands in Padua binnen het departement. Voor de eerste keer kon dit evenement fysiek plaatshebben – de eerste ‘Dag van het Nederlands’ in 2021 moest via Zoom worden gehouden vanwege COVID – maar de structuur bleef dezelfde: eerst werd het woord gegeven aan de studenten en oud-studenten Nederlands in Padua, dan volgden een panel met het oog op de arbeidsmarkt, een keynote lezing en een boekpresentatie.

De dag begon met de groeten van Stefano Musilli namens de Nederlandse Ambassade in Italië, die samen met de Afvaardiging van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest in Italië en de Taalunie het onderwijs van het Nederlands in Padua financieel ondersteunen via het project Cattedra Vesalius.

Van 9:00 tot 12:00 werd een podium geboden aan de jongste generatie van neerlandici. Eerst hebben masterstudenten Nicolas Broccato en Alessia Zorzi hun onderzoeksposters over hun vergelijkende onderzoek naar de verschillende Italiaanse vertalingen van het dagboek van Anne Frank gepresenteerd: Nicolas vroeg zich af hoe woorden en zinnen in het Duits worden vertaald in Italiaanse hertalingen, terwijl Alessia zich bezig hield met een vergelijkende analyse van de Italiaanse parateksten, met name boekomslagen en voorwoorden. Deze werkstukken verdiepen onderwerpen die dit jaar deel hebben uitgemaakt van hun cursus Nederlandse Taalwetenschap en Vertaling waarin het bijzondere geval van de talrijke Italiaanse hertalingen van het dagboek als casestudy werd genomen. In maart kregen Nicolas en Alessia ook de kans de Nederlandse historicus David Barnouw, die aan de Nederlandse kritische uitgave van Het Achterhuis van Anne Frank heeft gewerkt, te ontmoeten en te interviewen in Padua. Het interview werd opgenomen, door Nicolas en Alessia ondertiteld, en tijdens de ‘Dag van het Nederlands’ getoond.

Daarna hebben Camilla Gnesato en Martina Lanese, die respectievelijk in 2022 en 2023 zijn afgestudeerd, hun scripties gepresenteerd. Camilla heeft de Engelse vertaling van De avonden van Gerard Reve geanaliseerd via een multiperspectivistische benadering, terwijl Martina De volgende scan duurt vijf minuten van Lieke Marsman heeft vertaald. Ten slotte heeft oud-studente van Padua Paola Peratello verteld over haar ervaring als promovenda in de Germaanse filologie aan de Universiteit van Verona en als jonge onderzoeker aan de Universiteit van Venetië. De onderzoeker Matilde Soliani ten slotte heeft gepraat over het project Minatori di memorie waarmee ze bezig is aan de Universiteit van Bologna. Het programma van de ochtend werd afgesloten met een tour van de Nederlandse zaal in de universiteitsbibliotheek Beato Pellegrino.

Na de lunchpauze ging het programma verder met een panel met uitgevers : Antonio Vella van LuoghInteriori uit Città di Castello, Luca Cosentino van de Venetiaanse Wetlands en Silva de Vidovich van Hoepli uit Milaan. Alle drie uitgevers hebben met Nederlandse auteurs en/of vertalers uit het Nederlands gewerkt. LuoghInteriori heeft recentelijk de Italiaanse vertaling van In mijn mand van Lieke Marsman (vertaald door Patrizia Filia) gepubliceerd en de jonge Dichter des Vaderlands geïntroduceerd in Italië, het eerste boek van uitgever Wetlands was Dittico idraulico (2022), een deelvertaling van Te waar om mooi te zijn van Frank Westerman, en Hoepli heeft  de laatste jaren met de docenten Nederlands in Italië gewerkt aan het opstellen van handboeken, waaronder Cultura letteraria neerlandese, dat in 2021 werd gepresenteerd tijdens de eerste ‘Dag van het Nederlands’ door Marco Prandoni en Marc van Oostendorp.

Gastspreker tijdens de tweede ‘Dag van het Nederlands’ was Frank Westerman, die  een geweldige lezing gaf in het Nederlands over zijn werk en de relatie tussen Nederland en het wassende water en mensen en natuur getiteld ‘Luctor et emergo, ik worstel en kom boven’. De strijd tegen het water is inderdaad het centrale onderwerp van de cursus Nederlandse Taal en Cultuur op bachelorniveau van dit jaar geweest.

De discussie over dit belangrijke thema ging ’s avonds verder tijdens de publiekspresentatie van het boek Dittico idraulico bij boekhandel Laformadelibro. Frank werd geïnterviewd door Cristina Peligra in het Nederlands terwijl masterstudent Nicolas en oud-studente Martina vertolkten naar het Italiaans. Er waren een twintigtal aanwezigen bij de presentatie.

De ‘Dag van het Nederlands’ in Padua werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie, de Nederlandse Ambassade in Italië, de Afvaardiging van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest in Italië, en het departement van taalkundige en literaire studies DiSLL en de bibliotheek Beato Pellegrino van de Universiteit van Padua.