Verslag van de zomercursus MediterraNed 2014 in Barcelona

door A. Baude, P. Roca en A. Van Winden /           26 september 2014

De geschiedenis van het Algemeen Beschaafd Nederlands in vogelvlucht. Bûter, brea en griene tsiis, een kennismaking met de Friese taal en Friese gewoontes.

De glans van Vondels Lucifer / The Splendour of Vondel's Lucifer

door M. Prandoni / 24 september 2014

Op het symposium 'De glans van Vondels Lucifer / The Splendour of Vondel's Lucifer 1654-2014. Cultural Memory, Performance, Translation of a Dutch Play of the Golden Age' (Universiteit van Bologna, 27 en 28 november 2014, in het kader van het Codl-project), zullen neerlandici van binnen en buiten de Lage Landen, vertalers, letterkundigen en theatermakers bij elkaar komen.

 

 Zomercursus 2014 Nederlands in Barcelona

door A. Baude, P. Roca en A. Van Winden /1 juli 2014

Barcelona vormt van 2 tot 6 september het decor van de zomercursus Nederlands op locatie, een initiatief van het docentenplatform Zuid-Europa met de steun van de Nederlandse Taalunie. Dertig studenten die Nederlands studeren in een van de landen uit het Middellandse Zeegebied, worden deze week vakkundig ondergedompeld in een Nederlands taalbad, door drie enthousiaste docenten: Nout Van den Neste (CCL Lissabon), Astrid Van Winden (EOI Barcelona Drassanes) en Liesbet Winkelmolen (Universiteit Leiden).

 

Conferentiecyclus en vertaalworkshop Afrikaans in Padua en Triëste

door Daniele van der Heide, Marleen Mertens en Dolores Ross / 9 juni 2014

Dolores Ross (Opleiding voor Tolken en Vertalers, Universiteit van Triëst) en Marleen Mertens (Universiteit van Padua) organiseerden tijdens het academiejaar 2013/14 een cyclus over Zuid-Afrika en het Afrikaans, met aansluitende vertaalworkshop.