Deze website wordt gefinancierd door de Taalunie.

De Taalunie is een verdragsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken.
Ons werk is erop gericht ervoor te zorgen dat wie Nederlands gebruikt of leert, daarvoor op alle mogelijke steun kan rekenen.