Barcelona 1-7 september 2019

"Toontje hoger"

door A. Brink /11 februari 2019

Van 1 tot en met 7 september 2019 zal de afdeling Nederlands van de Escuela Oficial de Idiomas in Barcelona met financiële steun van de NTU de intensieve cursus Nederlands organiseren.

Dit wordt alweer de elfde cursus van ons platform! De cursus is bestemd voor studenten Nederlands aan universiteiten en officiële talenscholen in het Middellandse Zeegebied (Portugal, Spanje, Italië, Israël en Turkije) aangesloten bij het docentenplatform MediterraNed. Ook zullen er dit jaar enkele studenten uit Scandinavië uitgenodigd worden op verzoek van de Taalunie.

In totaal is er plaats voor maximaal 39 studenten (36 studenten uit onze regio en 3 studenten uit Scandinavië) en er zijn evenzoveel beurzen beschikbaar. Deze beurzen dekken het grootste deel van de kosten. Per afdeling Nederlands is er plaats voor twee studenten. We willen jullie vragen om geschikte kandidaten uit jullie afdeling te selecteren en hun gegevens door te geven. Mocht je onverhoopt geen kandidaten hebben, laat je me dat dan even weten?

Zodra we de gegevens van de studenten hebben nemen we rechtstreeks contact met ze op voor de officiële inschrijving. Dit zal half maart 2019 gebeuren.
Het is mogelijk een derde en een vierde naam in te vullen voor de reservelijst. Mochten er plaatsen over zijn dan nodigen we studenten van die lijst uit. We zullen de reservekandidaten hoogstwaarschijnlijk eind mei- begin juni contacteren.

Toelatingsvoorwaarden: taalniveau: Nederlands A2. Cursisten moeten tenminste 18 jaar zijn.

Korte beschrijving: De cursus heeft de titel Toontje hoger en zal plaatsvinden in de gebouwen van de Officiële Talenschool in Barcelona. Anne Baude, Astrid van Winden en Antoinet Brink zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie. De overkoepelende thema´s dit jaar zijn drama en zang. In deze cursus willen we graag het actieve taalgebruik combineren met hedendaagse cultuur. Tijdens deze cursus werken we niet met een bepaalde taalvaardigheidsmethode, maar zullen we de taal behandelen op basis van klassieke en actuele cultuuruitingen. We zullen zelf actief met theater aan de slag gaan, er zal samen worden gezongen en de studenten gaan zelf ook materiaal maken. De Nederlandse taal is tegelijkertijd studieobject én communicatie-instrument.

Opzet: we werken met plenaire sessies en parallelsessies. We werken met taaldocenten, een docent drama en een docent zang, Er zullen werkgroepen plaatsvinden waarbij de studenten zelf actief bezig zijn met taal, zang en theater. Ook krijgen de studenten aan het begin van de week een werkopdracht waarmee naar een eindpresentatie zal worden toegewerkt.

Programma:
Zondag 1 september 2019: Aankomst. Inchecken en ´s avonds een welkomstreceptie
Maandag 2– vrijdag 6 september: Cursusprogramma
Zaterdag 7 september: Vertrek

Certificaat: Aan degenen die de hele cursus hebben gevolgd zal een certificaat van deelname worden uitgereikt.

Accommodatie: Studenten die zelf geen onderdak hebben in Barcelona kunnen worden ondergebracht in gedeelde kamers (6 of 8 personen) in een hostel in Barcelona.

Reiskosten: De deelnemers komen op basis van hun reële reiskosten in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 75 euro.