Neerlandistiek en vertalen

door G. de Sterck / 04 februari 2022

Beter laat dan nooit! Alweer enige jaren geleden (waar is de tijd…) vond aan de Universiteit van Salamanca de XIII Bijeenkomst van docenten Neerlandistiek in Zuid-Europa, Israël en Turkije (en tweede bijeenkomst van MediterraNed) plaats, waar in drie panels werd nagedacht over Vertalen en Literatuur, Vertalen en Taal en Vertalen en Didactiek binnen de opgezette thematiek ‘Verhalen Vertalen’.

Vier van de deelnemers hebben hun lezing van toen, elk vanuit een eigen optiek, bewerkt tot een artikel dat is opgenomen in een dossier op de website van Filter-Tijdschrift over vertalen onder de titel ‘Vertalen en Herhalen’. Zoals in de inleiding wordt gezegd, is “herhaling een boeiend en complex verschijnsel waarmee auteurs en vertalers uit om het even welke taal of cultuur voortdurend worden geconfronteerd”.

Het dossier biedt een fascinerende kijk op herhaling in literaire vertaling, met bijzondere aandacht voor het talenpaar Italiaans-Nederlands. De auteurs zijn niet voor niets stuk voor stuk boegbeelden uit de Italiaanse neerlandistiek. Dolores Ross bestudeert de tekstorganiserende en retorische functie van lexicale herhaling aan de hand van fragmenten uit De avonden van Gerard van het Reve en Boven is het stil van Gerbrand Bakker. De bijdrage van Francesca Terrenato spitst zich toe op de herhalingspatronen in de roman Se una notte d’inverno un viaggiatore van Italo Calvino en de overzetting daarvan in de Nederlandse vertaling. Marco Prandoni belicht de rol van herhaling in Kader Abdolahs koranvertaling vanuit zowel narratief als poëtisch oogpunt. En last but not least is er het artikel van Franco Paris, waarin de functie van herhaling als vertelstrategie in de Griekse tragedie volgens Jan Fabre en Jeroen Olyslaegers onder de loep wordt genomen. Een aanrader!

Goedele De Sterck

Universidad de Salamanca