Concert vakgroep Nederlands (EOI Madrid) met Lennaert Maes en Andrei Bonski

door David Knaap / 12 maart 2017

Lennaert Maes en Andrei Bonski maken van taal een feestje. Zij hebben voor de afdeling Nederlands en alle andere geïnteresseerden op dinsdag 28 februari een ontwapenend optreden gegeven.

De avond ervoor was het ook al raak: in de les Nederlands van het hoogste niveau verzorgden ze een intiem optreden. Naast de muziek die er werd gespeeld, gaven Lennaert en Bonski een workshop liedjes schrijven, waarin ze vertelden hoe zij liedjes componeren. Eerst bedenken ze een onderwerp wat hen fascineert. Daarna werken ze dit verder uit door middel van associatie. Ze bedenken dan andere thema's die hierbij aansluiten waardoor er uiteindelijk een geheel ontstaat en een nieuw liedje tot stand komt.

Ook de studenten van de afdeling Nederlands hebben geoefend met associëren. Tijdens een spelletje moesten alle deelnemers om de beurt een woord hardop zeggen dat moest aansluiten bij het woord dat daarvoor werd genoemd. Hierdoor konden de deelnemers op een leuke manier de Nederlandse taal gebruiken om daarmee hun eigen fantasie onder woorden te brengen. Vervolgens mocht iedereen, geïnspireerd door de muziek van Lennaert en Bonski, zijn/haar fantasie loslaten op de muzikale klanken waarna allen een eigen Nederlandse tekst schreven.

Dat het leuk en ook leerzaam is om met taal te spelen hebben de muzikanten nog eens benadrukt tijdens het concert. Lennaert en Bonski hebben er een gezellig en interactief feestje van gemaakt. Tijdens het optreden werden er liedjes gezongen en ook werd er weer een associatiespelletje gedaan. Wie herinnert zich de Nederlandse woorden van het associatiespel nou niet meer? Boom, tak, blad, nest, ei, jong, veer, hoed, vrouw.

Lennaert en Bonski vulden de avond met zang, spelletjes, grapjes en nodigden het publiek uit om mee te doen. Zij hebben laten zien dat taal heel leuk kan zijn en veel meer is dan alleen de grammatica. In taal zit een wereld verborgen die tot leven kan komen wanneer er bijvoorbeeld uiting wordt gegeven aan fantasie, fascinatie en gevoelens. En gelukkig, als kers op de taart, hebben Lennaert en Bonski de Nederlanders op het einde van de avond een gek dansje laten doen, de polonaise....

 David Knaap, taalassistent Nederlands (Officiële Talenschool, Madrid)