Titaantjes: Conferentie voor jonge neerlandici aan de universiteit van Bologna

door F. Paris en M. Prandoni  / 09 april 2018

Programma van de conferentie

* Affiche van de conferentie

Op 19 april 2018 vindt aan de universiteit van Bologna de eerste editie van Titaantjes - Eerste colloquium voor jonge Italiaanse neerlandici / Culturele uitwisselingen tussen Italië en de Lage Landen plaats. 

Centraal in de studiedag staan de processen van cultuurtransfer tussen Italië en de Lage Landen vanaf de middeleeuwen tot vandaag: ontmoetingen, contacten, confrontaties, kruisbstuivingen van gedachtengoederen, kennis, talen, culturele tradities, bemiddeld door mensen, instellingen, boeken en andere kunstuitingen. Er zal ruimte zijn voor lezingen over vergelijkende letter- en taalkunde, beeldvorming en ideologiekritiek, vertaalwetenschap, culturele studies, receptiestudies, sociolinguïstiek, historische taalkunde en taaltypologie.

Doel van de studiedag is, naast de wetenschappelijke uitdieping van de bewuste processen van cultuurtransfer, de vorming van een network van jonge Italiaanse neerlandici en zodoende de consolidering van de discipline. Naast promovendi (aan Italiaanse en buitenlandse universiteiten) zullen ook onlangs gepromoveerde neerlandici, postdocs, jonge docenten én een paar veelbelovende MA in de Neerlandistiek meedoen aan de conferentie. Daarnaast zullen we twee afstudeerders per docentschap (Triëst, Padua, Bologna, Milaan, Rome, Napels) uitnodigen om deel te nemen aan de conferentie met een posterpresentatie van hun eindwerkstukproject.

De handelingen van de conferentie zullen gebundeld worden om jonge onderzoekers een podium te bieden voor wetenschappelijke publicaties.

Met dit colloquium hopen we een nieuwe traditie in het leven te roepen van driejaarlijkse symposia voor jonge Italiaanse neerlandici, of wellicht voor jonge neerlandici uit de hele regio MediterraNed die dit initiatief ondersteunt.

Hieronder een bijgewerkte lijst met sprekers en onderwerpen:

Francesca Barresi (studente di specialistica, Università di Bologna), L’itinerario mistico in Angela da Foligno e Hadewijch.

Davide Bertagnolli (docente a contratto, Università di Bologna), Membra disiecta dal nord. Frammenti neerlandesi in Piemonte.

Suzanne Verkade & Frianne Zevenbergen (studenti di specialistica, Sapienza Università di Roma), La standardizzazione del nederlandese: il caso di Coornhert.

Matteo Trombin (MA, Sapienza Università di Roma), Pre-Maccheroneide: per una linguistica gastrosofica tra Rinascimento italiano e Gouden Eeuw.

Cristina Peligra (dottoranda, Università di Newcastle), “Il sondanese mi era più familiare dell’olandese”. Tradurre il multilinguismo: la questione dell’identità linguistica nei primi romanzi di Hella Haasse sulle Indie Olandesi.

Annaclaudia Giordano (dottoranda, Università di Napoli “L’Orientale”), Rachida Lamrabet, De man die niet begraven wilde worden: noi, loro e il difficile mediare.

Paola Gentile (Post-doc, Università di Lovanio), Visti dall’interno e dall’esterno. Autopercezione e immagine dell’‘altro’ nella letteratura neerlandese contemporanea.

Giuseppe Cocomazzi (MA, Università di Bologna), Parlar tacendo. La letteratura italiana secondo chi la traduce.

Laura Bruno (dottoranda, Università di Gent), L’italiano nelle Fiandre: un’analisi sociolinguistica.

Daphne te Slaa (tutor, Università di Bologna; docente, De Haagse Hogeschool), Confusione ortografica e auditiva nella processazione dell’informazione verbale da parte di soggetti dislessici olandesi e italiani: un’analisi comparativa.

Stefano Musilli (MA, SSLMIT Trieste), Dichtbijzhuizen. Tradurre Rodaan Al Galidi.

Sessione poster sulle tesi di laurea degli studenti  Lucia BaggioAnna CoroneSerena NappiCamilla PargentinoLisa Visani Bianchini.

A cura di Franco Paris (Università di Napoli “L’Orientale”) & Marco Prandoni (Università di Bologna).