Verslag van de 14° bijeenkomst van MediterraNed, platform van docenten
Neerlandistiek in het Middellandse Zeegebied
21, 22 en 23 maart 2018, Padua, Italië

door M. Mertens/ 26 juni 2018

Thema van de bijeenkomst: Het woord als wapen

Van 21 tot en met 23 maart 2018 vond in Padua, Italië, de veertiende bijeenkomst van MediterraNed, platform van docenten Neerlandistiek in het Middellandse Zeegebied, plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door ondergetekende Marleen Mertens, lector aan de Universiteit van Padua.

Zoals altijd was het hoofddoel om met de docenten uit de diverse landen samen te komen en informatie uit te wisselen over lopende en komende projecten op academisch, literair en educatief vlak.Diverse docenten hebben een bijdrage geleverd aan de bijeenkomst door een lezing of workshop te houden. Naast de docenten van MediterraNed en daarbuiten waren aanwezig: Hans Bennis en Karlijn Waterman als vertegenwoordigers van de Nederlandse Taalunie en Iris van Erve en Henriette Louwerse van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, de schrijvers Tom Lanoye en Frank Westerman.

De bijeenkomst ging officieel op woensdag 21 maart van start, maar zij die dinsdag 20 maart aankwamen werden die avond door studenten in de stad rondgeleid en hebben genoten van een informeel diner waar tevens de Heer Frank Carruet, Ambassadeur van België te Rome met zijn echtgenote bij aanwezig was.

Woensdag 21 maart 2018 – Accademia Galileiana, Sala del Guariento
Op woensdagochtend sprak organisatrice Marleen Mertens in de mooie Sala del Guariento in de Accademia Galileiana een woord ter inleiding van de bijeenkomst. Daarna werd deze geopend met de toespraken van de autoriteiten, met name die van de heer Ambassadeur Frank Carruet, de heer Bas Ernst, cultureel attaché bij de Nederlandse Ambassade, mevrouw Karlijn Waterman, vertegenwoordiger van de Nederlands Taalunie, professor Alessandro Paccagnella, vice-rector van Universiteit van Padua en professor Caroline Clark, directrice van het Centro Linguistico di Ateneo.
Na een korte koffiepauze ging het eerste panel Literatuur, cultuur en maatschappij van start, met als panelleider Arie Pos, waarbij professor emeritus Ton Anbeek, de collega’s Leen Spruit en Francesca Terrenato het voortouw namen met prachtige bijdragen. Na een korte discussie over de gehouden lezingen, maakte men zich op voor een lunch ter plekke.
Na het middageten was het de beurt aan het panel Taal, vertaling en maatschappij dat geleid werd door Goedele de Sterck. Tijdens deze sessie spraken professor Hilde van Belle (KULeuven), Dolores Ross en Cristina Peligra (PhD-student van de Universiteit van Newcastle), en na een korte pauze waren Mieke Daniëls en Goedele de Sterck zelf aan het woord. Aan het einde van deze interessante lezingen was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Vervolgens ging Franco Paris in gesprek met de auteurs Frank Westerman en Tom Lanoye; een boeiend interview waarin naar voren kwam dat de twee een heel verschillende kijk op het leven en op hun schrijverschap hebben.
’s Avonds konden de deelnemers genieten van een heerlijke maaltijd die werd aangeboden door de de Belgische Ambassade.
Donderdag 22 maart 2018 – Palazzo Maldura, aula B
Donderdagochtend werd het programma gewijzigd wegens het wegvallen van de twee sprekers. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om meer ruimte te geven aan de vertegenwoordigers van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Henriette Louwerse en Iris van Erve. In het kader van de neerlandistiek als mondiaal netwerk, waarvoor de komende jaren een aantal rondetafelgesprekken zal plaatsvinden, vond tijdens deze ochtend het eerste van deze gesprekken plaats.
Dit uitermate interessante gesprek werd gevolgd door een lezing van Elka Markuszower, tijdens het panel Literatuur, cultuur en maatschappij, waarbij Francesca Terrenato als panelleider fungeerde.
Na een koffiepauze was het de beurt aan Herman van der Heide, Marco Prandoni en Daphne te Slaa, die het "project LetNed", gefinancierd door de Nederlandse Taalunie, nogmaals onder de aandacht brachten door middel van een workshop.
De middag werd gevuld met een aantal mooie bijdragen van Paola Gentile, Franco Paris, Roberto Dagnino en Arie Pos, tijdens het panel Literatuur, cultuur en maatschappij, met Antoinet Brink als panelleider. Na een korte vragenronde kwam hiermee een einde aan de lezingen van deze dag en werd deze vervolgd met een bezoek aan Palazzo Bo, het oude universiteitsgebouw.
De dag werd afgesloten met een presentatie van de vertaling van Een woord een woord (I soldati delle parole) van Frank Westerman bij boekhandel Laformadelibro. Het evenement werd aangekondigd in de plaatselijke kranten Il Mattino en Il Gazzettino, waarvan ik helaas ben vergeten een exemplaar te kopen. Het was de tweede keer dat in Padua een publiekspresentatie van Frank Westerman werd georganiseerd en zeker ook dankzij de inspanningen van de collega’s in Italië lijkt zijn faam hier nu gevestigd, zie ook het artikel in De Volkskrant van 23 maart jl. ‘Westerman vertegenwoordigt literair genre waarin Nederland uitblinkt – Italië is er dol op’.

Vrijdag 23 maart 2018 – Centro Linguistico di Ateneo, aula 1N
De laatste dag van de bijeenkomst was gewijd aan het panel Interculturele ontmoetingen, met als panelleider Marco Prandoni. Lezingen werden gegeven door Charles van Leeuwen (Universiteit Maastricht), María José Calvo Gonzalez en Mustafa Güleç.
Na een korte pauze gaf Tom Lanoye een adembenemende staaltje van zijn schrijvers- en voordrachtskunst. Dit was het tweede optreden van Tom Lanoye in Padua, wij zijn dan ook zeer verheugd dat zijn roman Het derde huwelijk dit jaar in vertaling zal verschijnen bij uitgeverij Nutrimenti.
Na de lunch werd het laatste praatje gehouden door Fernando García de la Banda, die de ontwikkelingen van zijn website Neerlandés Para Todos toonde.
Daarna volgende de vergadering van MediterraNed, waarin gesproken werd over de toekomstplannen van het platform en overige belangrijke zaken aan bod kwamen.
Later op de middag legde een stadsgids de schoonheden van Padua uit tijdens een lange wandeling.
De dag, en daarmee de bijeenkomst, werd afgesloten met een Sardijnse maaltijd die werd aangeboden door de Nederlandse Ambassade.

Marleen Mertens
Lector Nederlands

 

Fotogalerij

 Opening van de bijeenkomst (21-03-2018):

 

 

 

 

Panel Literatuur, cultuur en maatschappij (21-03-2018):

 

Panel Taal, vertaling en maatschappij (21-03-2018):

 

Franco Paris in gesprek met F. Westerman en T. Lanoye (22-03-2018):

 

Avondeten (22-03-2018):

 

 

Gesprek met de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (23-03-2018):

 

Panel Literatuur, cultuur en maatschappij (22-03-2018):

 

Presentatie van de Italiaanse vertaling van Een woord een woord van F. Westerman:

Panel Interculturele ontmoetingen (23-03-2018):

 

Tom Lanoye (23-03-2018):

 

 

Middageten (23-03-2018):

 

Stadswandeling (23-03-2018):

 

Slotdiner (23-03-2018):