Dutch Friday, Universiteit van Trieste  30 november 2018

door P. Gentile / 24 november 2018

 

De Afdeling Nederlands van de Opleiding Tolk/Vertaler (SSLMIT, Departement IUSLIT) van de Universiteit van Trieste viert op 30 november 2018 Dutch Friday, het 55-jarige bestaan van de neerlandistiek in Trieste.

De dag is gewijd aan het tolken. Aan de viering nemen diverse oud-studenten deel: mensen die in de jaren zeventig zijn afgestudeerd en vervolgens onmiddellijk aan de slag konden bij de Europese instellingen dankzij hun talencombinatie (Nederlands was toen nog een exotische taal voor Italianen); maar ook jongeren en minder jongeren die later zijn afgestudeerd en voor wie het Nederlands een goede springplank voor hun loopbaan is gebleken. Op het ochtendprogramma staan een aantal lezingen en een rondetafelgesprek van de pioniers van de neerlandistiek in Trieste. De ochtend wordt afgesloten door de heer Johan Verboom, consul-generaal van Nederland in Italië. Het middagprogramma biedt een lezing over sociaal tolken van Pascal Rillof, directeur van ENPSIT. Ter afsluiting, een masterclass conferentietolken verzorgd door twee tolken van het Europees Parlement en een medewerker van de Raad van de Europese Unie. Sponsors van het evenement: het departement IUSLIT, de Nederlandse Taalunie en de vereniging Lagelanden-Terrebasse. Deelname van de alumni is grotendeels op eigen kosten.

Programma van de studiedag

Hier kunt u verdere informatie vinden.