Een kort maar intensief bezoek van Wytske Versteeg aan de afdelingen Nederlands van Padua en Trieste

door M. Mertens en D. Ross /15 november 2019

 Wytske interview

Op 28 oktober is de schrijfster Wytske Versteeg opgetreden tijdens het Gender Bender Festival in Bologna. De Nederlandse ambassade nam deze gelegenheid te baat om de schrijfster ook even door te sturen naar de twee afdelingen Nederlands in Noordoost-Italië, zodat ze haar roman Boy, vertaald door Claudia di Palermo en Cecilia Castelmonte, kon promoten.

Op dinsdag 29 oktober was de schrijfster in Padua, in gezelschap van Chiara Cuttica van de uitgeverij Scritturapura. Daar was er om 11 uur ’s ochtends een ontmoeting met de studenten georganiseerd. Er waren niet zoveel studenten aanwezig: begrijpelijkerwijs, want we weten allemaal dat de situatie van het Nederlands aan de universiteit van Padua heel slecht is. De studenten hadden vragen voorbereid over de literaire wereld in Nederland, over het schrijverschap van Wytske en over de roman. Er ontspon zich een interessante discussie en de studenten waren erg onder de indruk van haar intelligentie en hartelijkheid. Om 18 uur was er een publiekspresentatie georganiseerd bij Libreria Zabarella. Ondanks de reclame via affiches (zie bijlage), mails en Facebook, kwamen er heel weinig belangstellenden opdagen voor deze presentatie, geleid door Marleen Mertens en Charles van Leeuwen. Dit geringe publiekssucces houdt wellicht verband met het feit dat de schrijfster (nog) relatief onbekend is in Italië. Bovendien is Zabarella een kleine en exclusieve boekhandel, die geen groot publiek heeft (de boekhandel waar normaliter Nederlandse en Vlaamse schrijvers worden gepresenteerd, was die avond niet beschikbaar). In ieder geval liet Wytske het niet aan haar hart komen en was het een interessante en levendige avond. De dag erna was Wytske in Trieste, waar dezelfde formule is gehanteerd als in Padua. In de namiddag was er een ontmoeting met de studenten op de tolkenschool en ’s avonds een publiekspresentatie in boekhandel Feltrinelli. In beide gevallen was simultaanvertolking voorzien. Bij de ontmoeting met de studenten (ruim 40 personen) konden zodoende ook eerstejaars studenten naar het debat met Wytske luisteren. In de boekhandel ’s avonds was er een publiek van ruim 20 personen. Het interview werd verzorgd door Alessandro Mezzena Lona, de vertolking was in handen van Serena Nappi. Sinds zijn interview met Kader Abdolah eerder dit jaar is Mezzena Lona een bewonderaar en promotor van de Nederlandstalige letteren geworden, en daarvoor zet hij ook zijn weblog in. Voorts is er op woensdagochtend een fraai artikel in de plaatselijke krant Il Piccolo over Wytske verschenen. Een lang diner met de schrijfster en de interviewer was een volmaakte afsluiting van deze dag gewijd aan de Nederlandse letteren. De organisatie in Padua was in handen van Marleen Mertens, in Trieste van Paola Gentile, Stefano Musilli en Dolores Ross.