15e Bijeenkomst MediterraNed (20-22 februari, Rome)

 door  L. Spruit en F. Terrenato / 06 februari 2020

Programma

Poster

Van 20 tot en met 22 februari 2020 zal de 15e Bijeenkomst van het platform MediterraNed van docenten Neerlandistiek in Zuid-Europa, Israël en Turkije plaatsvinden aan de Sapienza Universiteit van Rome.

 

Centrale thema en panels

In de bijeenkomst van het platform staat het thema van de Nederlandse cultuur, taal en literatuur vanuit een genderperspectief centraal. Er zijn verschillende panels rond dit centrale thema gepland, met het accent op taal, literatuur en vertaling. In het panel Historische Taal- en Letterkunde komen er bijdragen over Hadewijch, Bredero, Anna Roemer Visscher en de relaties tussen Japan en Nederland. Daarna volgen in het panel Moderne en Hedendaagse Letterkunde bijdragen over Couperus, Nelly van Doesburg, Westerman, Naima El Bezaz,  Peeters en Wijnberg. Er zijn maar liefst drie sessies georganiseerd over taalkunde, vertaalkunde en literaire kritiek met, onder andere, bijdragen over gender en informatiestructuur, genusverschillen in taal, fraseologie en vertaling(en), de cognitief-sociolinguïstische kijk op ‘gender’ in de onderwijscontext, en het werk van schrijfsters in de pers.

 

Gasten

De openingslezing van Maaike Meijer, de voornaamste deskundige van feministische en gender-based literatuurkritiek, heeft als titel “Gewonde mannen. Anti-helden in de Nederlandse literatuur”. De Nederlandse Inge Schilperoord en de Vlaamse Patrice Toye zijn uitgenodigd respectievelijk als auteur van Muidhond (2015) en als regisseur van de gelijknamige, net uitgekomen film (2020). Zij zullen met ons in discussie gaan over boek en film, met bijzondere aandacht voor het aandeel van vrouwen in hedendaagse Nederlandstalige literatuur en film. Maar het blijft niet bij lezingen en discussie alleen: Merel van Dijk, Nederlandse componiste en zangeres, zal voor ons optreden in de Nederlandse Ambassade met liedjes van en over vrouwen.

 

Met dank aan

De bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van De Nederlandse Taalunie, het Dipartmento di Lettere e culture moderne (Moderne letteren en culturen) van de Sapienza universiteit in Rome, de Belgische Ambassade te Rome, de Nederlandse Ambassade te Rome, de Vlaamse Afvaardiging te Rome, en het Nederlands Letterenfonds.