Lezing en Debat: Harry Rijnen aan de Complutense universiteit, 14 april 2021

door Kyle Bernaert / 28 april 2021

Op woensdag 14 april gaf politicoloog Harry Rijnen een gastcollege op onze universiteit. In dit gastcollege werden Nederland en Spanje met elkaar vergeleken met betrekking tot de volgende drie thema’s: democratie, monarchie, en de pandemie en de vaccinatiecampagne in Europa.

Gedurende het college konden de studenten in debat gaan met meneer Rijnen. Hieronder sommen we enkele standpunten op die naar voren kwamen.

1. Democratie

NL: Versnippering van de parlementaire vertegenwoordiging, als gevolg van de "perfecte representativiteit" van het Nederlandse parlement. Dit had onder andere tot gevolg dat bij de laatste verkiezingen de partij met de meeste stemmen (VVD) nog geen 25% van de uitgebrachte stemmen haalde en dus ook minder dan 25% van de zetels in de Tweede Kamer kreeg. Dit heeft uiteraard ook een negatief effect op de beleving/uitvoering van de democratie in Nederland. Men zou kunnen stellen dat het ‘te veel van het goede’ is qua democratische representativiteit.

SP: In Spanje wordt de democratie gedomineerd door de zeer machtige positie van grote partijen en de traditionele partijdigheid ‘links tegen rechts’ die alle politieke discussies doordrenkt. Dit bemoeilijkt de eerlijke werking van de democratie en speelt machtsmisbruik en corruptie in de kaart. Ondanks alle nadelen die deze ‘partidocracia’ met zich meebrengt, beperkt ze wel de parlementaire versnippering.

2. De monarchie

De Nederlandse monarchie heeft een betere overlevingskans op middellange termijn dan de Spaanse. De Nederlandse koningen staan dichter bij het volk, bovendien heerst er in Nederland geen of nauwelijks separatisme. In de afgelopen eeuw is de acceptatie onder de mensen van het Huis Oranje-Nassau in Nederland meer continu en sterker geweest dan die van het Huis Borbon in Spanje, die negatief beïnvloed werd door de ‘erfenis’ van Franco en, recentelijk, door de schandalen rond de teruggetreden Juan Carlos I.

3. Europa, de pandemie en de vaccinatiecampagne.

Hier werd het artikel van de Amerikaanse econoom en commentator Paul Krugman in ‘El País’ besproken. De link naar dit artikel: https://elpais.com/economia/2021-03-20/vacunas-un-desastre-muy-europeo.html

Het was een boeiend gastcollege, waarvoor onze dank aan Harry Rijnen, met levendige participatie van de aanwezige studenten.

(Kyle Bernaert, stagiair bij de Complutense universiteit, april-mei 2021)