Verslag van het digitale gastcollege met Anne Baude

door Kyle Bernaert / 7 mei 2021

 

 

Op 29 april vond de tweede sessie Nederlandse Taal en Cultuur, “Waarom heet je zoals je heet?”, plaats. In deze workshop ging Anne Baude dieper in op de oorsprong van onze namen.

 

De sessie startte met een informatieve video over de populairste namen in Nederland waarbij de deelnemers enkele vragen konden beantwoorden. Vervolgens werd er ingegaan op de oorsprong van de eigen voornamen van de participanten. Deze persoonlijke benadering bevorderde de participatie van de deelnemende personen.

Hierna werd er extra informatie omtrent het gebruik van voor- en achternamen doorheen de geschiedenis meegedeeld. Zo leerden we dat tot de middeleeuwen enkel voornamen gebruikt werden, aangezien de gemeenschappen erg klein waren en quasi iedereen binnen een gemeenschap een unieke naam had. Dit veranderde echter door de verstedelijking, waardoor er meerdere mensen waren met dezelfde naam binnen één gemeenschap. Dat was niet langer praktisch, dus werd er een bijnaam gegeven om het onderscheid te kunnen maken. Die bijnaam verwees naar de vader, het beroep, een kenmerk van die persoon of de plaats van herkomst van de persoon. Vanaf de Franse tijd, ten tijde van Napoleon, kwam er een officieel register. Ook wel de burgerlijke stand genoemd. Hier moesten alle namen van alle personen geregistreerd worden, en er moest vanaf nu zowel een voor- als een achternaam gegeven worden. De achternaam werd bovendien ook erfelijk.

Na deze informatieve uitweiding gingen we in dialoog met elkaar over onze achternamen en de gebruikelijke situatie omtrent de achternamen in onze moederlanden. Opnieuw bevorderde deze persoonlijke benadering de participatie en bevinding van de cursisten.

Hierop volgde een denkoefening over bekende eigennamen in allerlei vormen van kunst: opera, literatuur, poëzie, schilderijen… Het was erg fijn om te zien hoezeer de kennis omtrent verschillende kunstvormen varieerde onder de cursisten.

Tenslotte werd er een Kahoot gespeeld over de nieuwe woordenschat/feiten.

Deze workshop was mijns inziens een groot succes en voor herhaling vatbaar.

(Kyle Bernaert, stagiair bij de Complutense universiteit, april-mei 2021)