Verslag Forum Literair Vertalen,

15 april 2021

door P. Gentile / 16 mei 2021

Dit forum was aanvankelijk gepland voor maart 2020 en heeft uiteindelijk online plaatsgehad, in de ochtend van 15 april 2021, op het Teams-platform.

Centraal in dit evenement stonden drie literaire vertalers die tevens universitaire docenten zijn: de ons allen bekende collega’s Franco Paris en Marco Prandoni, alsook Fulvio Ferrari, docent Germaanse filologie en vertaler van Skandinavische en Nederlandse literatuur. In het eerste deel van het programma hebben de drie vertalers een korte lezing gehouden. Ferrari heeft gesproken over de vertaling van klassieke Nederlandse schrijvers, zoals Nooteboom en Reve. Marco Prandoni heeft het met name gehad over de vertaling van poëzie, aan de hand van zijn ervaring als mederedacteur van de poëziereeks Lyra Neerlandica. Franco Paris ten slotte heeft enige aspecten belicht van zijn rol als promotor van de Nederlandstalige literatuur. Na de pauze was er ruimte voor een debat met het publiek, dat rijk vertegenwoordigd was door studenten van diverse vakgroepen in Italië. Ook andere collega’s hebben een steentje bijgedragen aan het debat. Dankzij de ontspannen sfeer zat niemand met de mond vol tanden en het ziet er eigenlijk naar uit dat dit initiatief om herhaling vraagt.

De organisatie was in handen van Paola Gentile en Dolores Ross. Aanvankelijk ook van Stefano Musilli, maar die is sinds begin april werkzaam bij de afdeling cultuur van het Consulaat-Generaal te Milaan. Het is hem uiteindelijk wel gelukt om het forum gedeeltelijk bij te wonen.