Vijfde sessie online gastcollege MediterraNed, 29 oktober 2021: "Multatuli's Max Havelaar, 1860: een boek dat een literaire en politieke rilling veroorzaakte"

door MediterraNed / 25 oktober 2021

 

Het vijfde gastcollege Nederlandse Taal en Cultuur MediterraNed staat gepland voor 29 oktober, om 11 uur (10 uur in Portugal). Op de website https://onlinegastcolleges.netlify.app/ kun je het interview bekijken met de docente van het derde college en je kunt je weer inschrijven.

De online gastcolleges Nederlandse Taal en Cultuur zijn speciaal ontwikkeld voor (oud-)studenten Nederlands in het Middellandse Zeegebied. MediterraNed organiseert één keer per maand een interactieve sessie over taal, cultuur, muziek, geschiedenis etc., onder coördinatie van Antoinet Brink.