Verslag van de Zestiende Bijeenkomst van het MediterraNed-platform, Trieste, 19-21 mei 2022

 door  D. Ross en P. Gentile / 24 juli 2022

 

 

   Luisa Berghout

 

Op 19-21 mei 2022 is de Zestiende Bijeenkomst van het MediterraNed-platform gehouden op de universiteit van Trieste, bij de Opleiding Tolk/Vertaler (SSLMIT) van het Departement IUSLIT (Rechtswetenschappen, Taal-, Vertaal- en Tolkwetenschappen). De titel van de bijeenkomst luidde: Terug naar de toekomst. De mediterrane neerlandistiek treedt buiten haar oevers. Dit is de tweede keer dat de docenten van het Middellandse Zeegebied in Trieste bijeenkwamen: de eerste keer was precies dertig jaar geleden.

De organisatie was in handen van Dolores Ross en Paola Gentile, beiden verbonden aan de afdeling Nederlands van de SSLMIT. De bijeenkomst is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van de Nederlandse Taalunie, de Nederlandse Ambassade in Rome, de Vertegenwoordiging van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaams gewest, Flanders Literature, het Departement IUSLIT, de Universiteit van Trieste en het fonds De Daino Telegraaf.

Aanwezig waren collega’s van de afdelingen neerlandistiek van Coimbra (Portugal), Tel Aviv (Israël), Barcelona, Madrid, Salamanca en Valencia (Spanje), Milaan, Padua, Bologna, Rome, Napels en Trieste (Italië). Afgezien van de docenten en jonge onderzoekers hebben ook studenten van Trieste en een groep alumni de bijeenkomst - geheel of gedeeltelijk - bijgewoond. Voorts waren aanwezig vier vertegenwoordigers van respectievelijk de Nederlandse Ambassade en de Vlaamse vertegenwoordiging in Rome, en Karlijn Waterman van de Taalunie.

De voertaal was Nederlands, op één lezing na die in het Afrikaans werd gehouden.

De bijeenkomst was voorafgegaan door een alumnibijeenkomst, op 18 mei. Diverse alumni die hierbij betrokken waren, namen tevens deel aan de MediterraNed-bijeenkomst. Een voorlopig verslag hierover is uitgebracht tijdens het alumnipanel van de eerste dag van de MediterraNed-bijeenkomst.

Zoals al aangeduid in de titel, was het doel de grenzen van de mediterrane neerlandistiek op te rekken en een innovatieve aanpak te kiezen: naast een klassiek, wetenschappelijk traject is er een sterk beleidsgeoriënteerde insteek gehanteerd. Belangrijke vragen die aan de orde kwamen: waar staan we nu, waar willen we heen, wat is de toekomst van onze regio?

Het was dus slechts gedeeltelijk een wetenschappelijk symposium: er was ruimte voor lezingen van keynotes en presentaties van eigen onderzoek van afzonderlijke neerlandici, maar verder was er een sterke focus op thematische bijeenkomsten met betrekking tot essentiële zaken als projecten en beleid. Tevens is er voor gezorgd, op grond van wat de hoofdsponsor had gevraagd, om iedereen actief te laten deelnemen aan de bijeenkomst.

Daarnaast is de klassieke formule van het schrijversprogramma enigszins veranderd: in plaats van een Nederlandse en een Vlaamse schrijver is er één schrijfster uitgenodigd plus een literair vertaalster/agent (Rachida Lamrabet en Claudia di Palermo). Hun presentaties waren erop gericht het belang te onderstrepen van bemiddeling tussen de Nederlandstalige cultuur en literatuur en de cultuur/literatuur van de talen waar MediterraNed opereert. Dat is precies de meerwaarde die wij te bieden hebben ten opzichte van de nationale neerlandistiek in Nederland en België!

Vanwege deze andere opzet en het feit dat de groep van MediterraNed-docenten die regelmatig publiceert te beperkt is, worden er geen traditionele handelingen bezorgd. In plaats daarvan zullen alle deelnemers een eindrapport ontvangen, waarin de voornaamste resultaten en aanbevelingen op het gebied van samenwerking, beleidsvorming, projecten en alumni worden beschreven.