Zomercursus 2013

door Neerlandês Na Fluc / 2 oktober 2013
 

CoimbraVan 8 tot en met 14 september 2013 vond de intensieve cursus "Nederlands Actief" plaats aan de Letterenfaculteit van de Universiteit van Coimbra. Deze cursus, gericht op studenten van het Middellandse Zeegebied: Portugal, Spanje, Italië, Griekenland, Israël en Turkije, had een experimentele opzet.  

In plaats van min of meer traditionele taallessen met een docent voor de klas en leerlingen die af en toe participeren, was de cursus gestructureerd rond drie thema´s: theater/film, poëzie, en muziek en woord, en werd van de studenten zeer actieve participatie verwacht. Voor elk thema was een hoofddocent aangetrokken. De sessies theater/film werden geleid door Annemarie van de Mond (regisseuse en docent drama), de sessies poëzie door Arie Pos (literatuurwetenschapper, vertaler en docent) en de sessies muziek en woord door Lennaert Maes (zanger, caberetier, docent met muzikale ondersteuning van Andries Boone). Antoinet Brink en Lidy Stams zorgden voor ondersteuning voor, tijdens en na de sessies. In elke sessie werd toegewerkt naar een resultaat dat (aan elkaar) getoond kon worden. Bij theater/film leidde dat tot een leesvoorstelling van het toneelstuk "Waakhondje" van Peer Wittenbols en het spelen van zelfbedachte scenes. Bij poëzie werkten de 28 studenten aan de voordracht van een zelfgekozen gedicht en bij de sessies muziek schreven ze zelf teksten voor liedjes.

 De laatste dag van de cursus stond in het teken van optredens: met de bus werd de hele groep naar het Gerrit Komrij huis in Vila Pouca da Beira vervoerd. De cursisten kregen een rondleiding door het huis van de vorig jaar overleden ex-dichter des vaderlands en daarna werd nog flink gerepeteerd. Aan het einde van de middag vonden verschillende voorstellingen plaats in het prieel en in het amfitheater in de tuin rond het huis: theater, poëzie, en een muziekvoorstelling van Lennaert en Andries, waarin de studenten ook hun zelf gemaakte liederen presenteerden. Een groot succes!

Antoinet Brink, docent Nederlands aan de Universiteit van Coimbra, Portugal, en organisator van de cursus Nederlands Actief.

Hier wat fragmenten uit de liedteksten, gemaakt door de studenten:
Mamma mia, wat een supertaal!
Mamma, kun je me begrijpen?
Mamma mia, wat een mooie taal!
Mamma, kom maar om te leren!

Oooooh, ik kwam om te leren,
Maar ook ´s nachts te feesten,
Mamma, dat was niet te combineren. (wijze: Mamma Mia)

Wij komen uit Mediterranië
Spanje, Italië, Portugal, Griekenland
Zingen in ´t Nederlands – zo plezant (2X) (wijze: Ti amo)

Wij zijn Latinos
Uit heel de wereld
Wij komen sámen om hier Néderlands te léren (wijze: We are the world)