Algemene Informatie over het Nederlands / Instellingen

* De Nederlandse Taalunie financiert deze webstek. De Nederlandse Taalunie is een organisatie die het wereldwijde Nederlandse taalgebied verbindt.

* Het Taalunieversum over alles wat met het Nederlands te maken heeft.

* De IVN: De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek is een platform waarop internationale docenten en onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten. Dit via onder meer publicaties online en in tijdschriften.

* Nederlands Internationaal: De Nederlandse Taalunie ondersteunt studenten, docenten en onderwijsinstellingen die buiten het taalgebied met het Nederlands bezig zijn.

* Stichting Ons Erfdeel richt zich op culturele samenwerking tussen Nederlandstaligen en promoot Nederlandse en Vlaamse cultuur in het buitenland.

* Op de Docentplatforms neerlandistiek in het buitenland kunnen alle docentenplatforms gevonden worden die Neerlandici in het buitenland hebben opgesteld. Het zijn platforms waarop Nederlandstalige docenten samenwerken om het Nederlands aan buitenlandse universiteiten te versterken.

Linguapolis richt zich op hooggeschoolde taalbeheerders en taalleerders die bij hun terecht kunnen voor informatie over opleidingen, ontwikkeling, toegepast onderzoek en ondersteuning op vlak van taal.

 

Bibliografische informatie

Digitale bibliotheken

* Het Nederlands Nationaal Archief kan u terecht voor informatie over de taken, verantwoordleijkheden en functies van het Nationaal Archief.

* Het Rijksarchief in België bewaart en verwerft archieven van minstens 30 jaar oud die een belangrijke rol hebben gehad in het maatschappelijk leven.

* De Koninklijke Bibliotheek van Nederland houdt de bibliotheekcollectie van Nederland zichtbaar, houdbaar en bruikbaar.

* De Koninklijke Bibliotheek van België houdt de bibliotheekcollectie van Belgie zichtbaar, houdbaar en bruikbaar, zowel de Nederlands- als de Franstalige werken.

Bibliografieën

* De Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland (BLTVN) biedt een historisch overzicht van de inhoud van alle belangrijke literaire tijdschriften in Nederlands en Vlaanderen. 

* De Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) verzamelt Nederlandse, Vlaamse en buitenlandse titels van publicaties over de Nederlandse taal- en letterkunde vanaf het jaar 1940.

* De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu.

* De Nederlandse Bibliografie Online is een platform waar men alle publicaties die in Nederlands, over Nederland of in de Nederlandse taal verschenen zijn. Nog te verschijnen publicaties kunnen er ook teruggevonden worden.

* De Short Title Catalogue Netherlands (STCN) is de retrospectieve nationale bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800.

* De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is een bibliografie van in Vlaanderen (en Brussel) gedrukte boeken uit de zeventiende en achttiende eeuw. Het is een databank die deel uitmaakt van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

 

Digitale Tijdschriften

Neerlandistiek is een elektronische tijdschrift voor neerlandici.

* Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers. Ze geven een tijdschrift uit die op deskundig én op een prettige manier geschreven wordt over alle aspecten van taal.

* Taalschrift: elektronische tijdschrift over de Nederlandse taal.

 

Naslagwerken

Eentalige woordenboeken

* Een woordenboekapplicatie waarop historische Nederlandse woordenboeken te raadplegen zijn.

* Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) verzamelt de Nederlandse taal- en woordenschat van de 6e eeuw tot heden.

* Het Algemeen Nederlands Wooordenboek (ANW).

Eentalig woordenboek Nederlands.

* Hoofdpagina WikiWoordenboek, de lexicale tegenhanger van Wikipedia. Vrije en open inhoud.

* Op Het Vlaams Woordenboek kunnen Vlaamse woorden, termen en uitspraken gevonden worden. Als geregistreerde gebruiker kunt u ook informatie bewerken en toevoegen.

* Online Synoniemenwoordenboek.

Etymologisch woordenboek dat enkel toegankelijk is voor licentiehouders.

Het dialectenwoordenboek met Vlaamse en Nederlandse dialecten. Volledig samengesteld door bezoekers van de website.

* Online woordenboek voor spreekwoorden, inclusief een kennistest.

* Online woordenboek voor spreekwoorden.

* Online zoeken naar citaten, uitspraken en wijsheden van verschillende bekende auteurs.

Tweetalige woordenboeken

Vertaalsite van Nederlands naar verschillende talen en omgekeerd. Beschikbaar voor veel verschillende talencombinaties.

* Online vertaalwoordenboek.

* Een online veertaalwoordenboek dat termen in een context plaatst.

Encyclopedieën

* Nederlandse Wikipedia.
* Nederlandse encyclopedie.

Biografieën

Biografisch Woordenboek van Nederland met korte levensbeschrijvingen van personen die in het verleden een betekenis hadden in Nederland.

 

Boekwinkels

Boekenwereld.

Antiqbook.

Boeknet.

BOL.com.

Noord-Nederlandsche boekhandel.

Koop en verkoop van tweedehandsboeken.

Dutch Loyal Books biedt gratis audioboeken en e-boeken aan.

 

Taalverwerving

Grammatica

Nederlandse Grammatica in 18 talen.

Remedieringsgrammatica van het Nederlands als tweede taal.

Grammatica online.

Elektronische Algemene Nederlandse Spraakkunst (E-ANS) is een online versie van ANS. ANS is de uitvoerigste beschrijving van grammaticale aspecten van het Nederlands.

Taalkunde

Lowlands-L is een geautomatiseerde e-maillijst voor een internationaal publiek dat interesse heeft in talen.

* Online versie van het Groene Boekje (Spelling).

Online hulpapplicatie om het genus van woorden te bepalen in het Nederlands.

* Nederlandse Dialectenbank met geluidsopnames van het Meertens Instituut.

* Dialectloket is ontwikkeld door de dialectologen van de Universiteit Gent om de talige variatie in de Nederlandse taal te illustreren.

Taaladviezen en certificaat

Taaladvies.net geeft advies over taal en spelling.

* Taalpagina: Taaladvies en taalgebruik voor 'taalfreaks' in alle talen.

* De Taaltelefoon is een taaladviesdienst van de Vlaamse Overheid.

* Het CNaVT: het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal is het officiële diploma Nederlands voor anderstaligen. Informatie over het examen kan gevonden worden op deze website. Ook inschrijvingen kunnen online gebeuren.

Universitaire websites

Informatie over Nederlands op zowel BA als MA niveau aan de universiteit in Berlijn.

Website Nederlands/Spaans van de Universiteit van Granada. Een blog voor wie Nederlands wil leren (van Beginners tot Gevorderde).

* Online taalcursussen van verschillende universiteiten ter wereld.

* Webstek van de universiteit van Padua met zowel grammaticale als culturele onderwerpen.

Woordenschatlijst en oefeningen om online wat Nederlands bij te leren.

Online cursussen en oefeningen

* Op de fiets/Pedalando: 156 grammaticale oefeningen Nederlands

* Escuela Oficial de Idiomas de Madrid.

* Learn Dutch Online biedt wekelijks online videos, woordenlijsten en oefeningen om Nederlands te leren. Registratie nodig.

Online Spelling en Uitspraak oefeningen.

Gratis Online Nederlandse taalcursus ter aanvulling van een opleiding met docent. Registratie (10 EUR) mogelijk maar niet verplicht.

Online individuele cursus Nederlands aangeboden door UCL in Londen.

Online cursussen Nederlands

Nederlandse taaloefeningen voor anderstaligen met woordenschat, grammatica en luisteroefeningen.

Nederlands leren door middel van video's met ondertiteling.

Tweetalige taalgids in veel verschillende talen. Voor Duitstaligen is het in een Nederlandse cursus beschikbaar. Oefeningen voor basiskennis (op restaurant, op straat etc.)

Verbeter je vaardigheden op oefenen.nl.

Hoedoe.nl geeft antwoorden op "hoe doe ik..." vragen binnen allerlei thema's.

Nieuwssite over het Nederlands (van de VRT)

Taalverwerving via Poëzie.

Verhaal Milanese Rijst.

Alfabeter van Pieter de Graaf voor het voortgezet onderwijs. Werkt met abonnement.

Webkwesties, voor allerlei types onderwijs.

* Taalplek: Taalspelletjes om Nederlands te leren.

Taalspelletjes om Nederlands te leren (meer uitgebreid dan taalplek.nl).

Online oefeningen voor Nederlands in allerlei vakgebieden (woordenschat, grammatica, literatuur etc).

NedBox is een website om Nederlands te oefenen. Dat kun je hier op een leuke manier doen, via tv-fragmenten en krantenartikels.

 

Literatuur

* Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren is een website over Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis.

* Grote bibliotheek met Klassieke Nederlandse Literatuur op het internet.

* Literatuurgeschiedenis beschrijft de hele Nederlandse literatuur. Bevat teksten, beelden en opdrachten.

* Audio-Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie - deel 1/16 (alle 16 delen beschikbaar op Youtube).

Nederlandse Poëzie Encyclopedie is het naslagwerk over professionele Nederlandse dichters, dichtkunst, dichtbundels en bloemlezingen.

Lyrikline is een internationale website om de diversiteit van poëzie te ervaren. Mogelijkheid om melodieën, ritme en geluiden van internationale poëzie te beluisteren.

Poetry International Rotterdam geeft informatie over verschillende activiteiten van Poetry International, onder meer het Poetry International Festival in Rotterdam.

Beeldgedichten.

* Kinderliteratuur: Website van Nijntje.

* Kinderliteratuur: de avonturen van Rintje.

 

Vertalen

* Het Expertisecentrum Literair Vertalen is een Nederlands-Vlaamse organisatie die een impuls geeft aan de kwaliteit van het literair vertalen in en uit het Nederlands door middel van opleiding en deskundigheidsbevordering.

* Het Nederlands Letterenfonds stimuleert en verspreidt de Nederlands- en de Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

* Het Vlaams Fonds voor de Letteren steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord.

* David Reid Poetry Translation Prize (NL-GB).

Liedjes vertaald uit en in het Nederlands.

 

Cultuur

* Letterenhuis is het Museum van de Vlaamse lettteren en cultuur. Het literaire archief van Vlaanderen. Het verzamelt en bewaart manuscripten, brieven, foto's en andere documenten van schrijvers van 1800 tot nu.

Literatuurmuseum is het centrale instituut waar de literaire archieven en nalatenschappen van Nederlandse auteurs en illustratoren worden verzameld, bewaard en geëxposeerd.

 

Musea

Platform voor Nederlandse Musea, inclusief een kaart waarop u de musea kan lokaliseren.

Rijksmuseum, Amsterdam (Europese en Aziatische kunst vanaf de middeleeuwen).

Mauritshuis, Den Haag toont wereldberoemde Vlaamse en Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw.

* Op Erfgoedkaart kan informatie over Musea in Vlaanderen en Brussel gevonden worden.

Brusselsmuseums biedt specifieke informatie over Brusselse musea.

Openbaar kunstbezit België geeft informatie over museumcollecties en -activiteiten en stimuleren tot een bezoek aan openbare collecties en tentoonstellingen.

Kunsttrip: belangrijke bezienswaardigheden in België, Nederland, Luxemburg, Noord- en Midden Frankrijk en een groot deel van Duitsland.

* Koninklijk Museum van Midden-Afrika, Tervuren.

* Het Van Gogh museum maakt het leven en werk van Van Gogh en kunst van zijn tijd toegankelijk voor iedereen.

* Het Tropenmuseum in Amsterdam, Het Afrika Museum in Berg en Dal en het Museum Volkenkunde in Leiden zijn met elkaar gefuseerd. Het zijn musea van wereldculturen.

* Het Scheepvaartsmuseum, Amsterdam.

Frans Hals Museum verzamelt de collectie van Haarlemse meesters uit de Gouden Eeuw, waaronder een grote verzameling schilderijen van Frans Hals.

 

Geschiedenis

* Op entoen.nu wordt de Nederlandse geschiedenis in 50 vensters uitgelegd. Het is bedoeld voor leerlingen en docenten

Tweedewereldoorlog streeft naar een zo compleet mogelijk overzicht van beschikbare en betrouwbare informatie over de Tweede Wereldoorlog op het internet.

* Oorlog in Blik toont beelden van Nederland en zijn toenmalige koloniën in de jaren van crisis, oorlog en wederopbouw (1933-1950).

Getuigenverhalen.nl houdt verhalen en persoonlijke getuigenissen van de tweede wereldoorlog bij en maakt ze toegankelijk voor iedereen.

Historici.nl geeft geïnteresseerden het laatste nieuws, toegang tot een grote collectie online onderzoeksmateriaal en publicaties en een community voor discussie en samenwerking.

* Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waarop de collecties van musea, bibliotheken en archieven te vinden zijn. Het gaat natuurlijk om gedigitaliseerde versies. Het bevat ook videos en klankmateriaal.

 

Grafische kunsten en design

Dutchdesignawards toont en beloont jaarlijks het beste op gebied van Nederlandse vormgeving.

Mcescher bevordert het werk en erfenis van M.C. Escher.

 

Strips

* Website van de stripwinkel Lambiek.

* Tijdschrift voor Strips, Cultuur en Curiosa in Nederland en Vlaanderen. U kan er ook terecht voor animaties, infographics, workshops i.v.m. cartoon- en striptekenen enz.

Jan, Jans en de kinderen is een stripverhaal dat wekelijks verschijnt in het tijdschrift Libelle en elk jaar komen er twee stripboeken uit met de strips die al eerder in Libelle verschenen.

* Online applicatie om zelf strips te maken.

* Online applicatie om zelf strips te maken (iets meer uitgebreid dan bovenstaande).

 

Media

Televisie

Nederlandse Publieke Omroep (NPO) maken programma's op radio, televisie en internet. Door de programma's ben je in staat mee te doen aan het gesprek van de dag.

Vlaamse Radio- en Televisieomroep: de publieke radio en televisie in Vlaanderen.

BVN Het Beste uit Vlaanderen en Nederland is een Nederlandstalige publieke tv-zender in het buitenland. (gratis via satteliet te krijgen).

* Het Nederlandse nieuws op internet (NOS).

Nederlandse televisie op de computer(film, series, sport).

Leuke reclames van Nederland maar ook van het buitenland.

* Het officiële Koot & Bie-kanaal.

* NOS Jeugdjournaal online.

* Allerlei video's die bestemd zijn voor het gebruik op school.

Radio

Radiocast: Nederlandse radio/podcasts online en gratis beschikbaar overal ter wereld.

Radio Vlaanderen Internationaal is beschikbaar buiten Vlaanderen.

 Films

VPRO Cinema heeft als doel om Nederlandse filmliefhebbers te gidsen door het volle filmaanbod in de bioscoop, op tv en online.

Nederlandse Film Database.

Kranten en tijdschriften

* Het online krantenoverzicht van zowel Nederland als Belgie.

* Nederlandse nieuwswebsite.

* Nederlandse nieuwswebsite.nu.

Krantenkoppen Nederland (ingedeeld per krant).

Krantenkoppen in Vlaanderen (ingedeeld per krant).

Vlaamse nieuwswebsite.

 

Studeren in Nederland en Vlaanderen

NufficEP-Nuffic is een Nederlandse organisatie voor de internationalisering in het Nederlands onderwijs.

Informatie over studeren in NederlandStudy in Holland is een initiatief van EP-Nuffic om studenten te informeren over wereldwijde beschikbaarheid van Nederlands op academisch niveau.

* Intensieve cursussen NederlandsUniversiteiten in Nederland en Vlaanderen die intensieve cursussen aanbieden.

Zomercursussen

Intensieve zomercursus voor alle niveaus.

Utrecht Summer school biedt verschillende cursussen aan in veel vakgebieden.

 

Werken in Nederland en Vlaanderen

* Werk: werk zoeken in Nederland.

VDABwerk zoeken in Vlaanderen.

UndutchablesNederlands uitzendbureau voor wie (nog) geen Nederlands spreekt.

Eureshelpt Europeanen werk te vinden binnen de Europese Unie.

* Online informatie over de Nederlandse overheid.

* Informatie en Diensten van de Belgische Overheid.

* Voor wie een bijbaantje of vakantiewerk zoekt in Nederland.

 

Toeristische informatie en evenementen op locatie

* Het Nederlands Bureau voor Toerisme.

* Het Belgisch Bureau voor Toerisme.

Toerisme Vlaanderen.

* Het Huis van het Nederlands helpt anderstalige volwassenen die Nederlandse taalles willen volgen. Samen met de geïnteresseerde cursist, zoekt het Huis van het Nederlands een geschikte cursus. Ze hebben een bureau in Antwerpen, Gent, Brussel, Vlaams-Brabant , West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg.

 

Voor Hebreeuwstaligen

Nederlandse ambassade in Israel.

Belgische Ambassade en consulaten in Israel.

Nederlands Studeren in Israel

* De Nederlandse ambassade te Tel Aviv organiseert zelf geen cursussen Nederlands. In Israël bestaat de mogelijkheid voor leerlingen van middelbare scholen om eindexamen te doen in de Nederlandse taal. Dit officiële eindexamen (schriftelijk/mondeling, 4 en 5 creditpunten) is vooral bedoeld voor nieuwe immigranten uit Nederland/Belgie (leerlingen van middelbare scholen), maar ook andere leerlingen die op het eindexamenpeil staan, kunnen dit examen afleggen.
Tevens kunnen nieuwe immigranten het psychometrische universitaire toelatingsexamen gedeeltelijk in het Nederlands afleggen, zoals opstel. Mevrouw Mieke Daniels-Waterman is de coordinator en evaluator van deze examens.

In Israël kan men bij verschillende organisaties Nederlands leren:

The Hebrew University of Jerusalem

Tel Aviv University, Division of Foreign Languages.

The Dutch School Israel.

Nederlandse Verenigingen

* Informatie over verenigingen in Israël voor en door Nederlanders
In verschillende Israelische steden organiseren Nederlandse verenigingen culturele en sociale activiteiten voor de Nederlandse gemeenschap om de Nederlandse tradities in ere te houden:

Dutch Forum - Club voor jonge Nederlandssprekende professionals in Israel.

Irgoen Oleh Holland - Nederlandse Immigranten Vereniging met vestigingen verspreid over heel Israel. 

Center for Research on Dutch Jewry - Onderzoeksinstituut van de Hebrew University dat zich bezighoudt met de studie van de geschiedenis en de cultuur van de Joden in Nederland.

Ajalah - Organisatie die de belangen behartigt van diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en het voormalig Nederlands-Indië werden vervolgd en thans in Israël zijn gevestigd.

Elah - Centrum voor psycho-sociale begeleiding van uit Nederland afkomstigen en hun families.

Comite – jaarlijkse Cleveringalezingen i.s.m. de alumni van de Universiteit van Leiden in Israel.

 

Voor Italiaanstaligen

Sito dell'università di Padova con esercizi grammaticali e temi culturali.

* Parzialmente anche in italiano.

Nederlandse Ambassade in Rome

Belgische Ambassade en Consulaten in Italië.

Koninklijk Nederlands Instituut Rome/ Reale Istituto Neerlandese.

 

Voor Portugeestaligen

Woordenboek Portugees-Nederlands.

Nederlandse grammaticaboek van Jeroen Dewulf, speciaal voor Portugeestalige studenten.

Nederlandse ambassade in Portugal.

Belgische ambassade in Portugal.

 

Voor Spaanstaligen

Escuela Oficial de Idiomas de Madrid.

Website Nederlands/Spaans van de Universiteit van Granada.

Cursus Nederlands voor Spaanstaligen.

* Nederlands leren door middel van luisterfragmenten.

Taalgids met audio Spaans-Nederlands om Nederlands te leren.

Kinderliedjes vertaald van Nederlands naar Spaans.

Blog van Gonzalo Fernández (vertaler).

Blog van Diego Puls met zijn vertalingen van Nederlandstalige poëzie..

Informatie over Nederland (in het Spaans).

Nederlandstalig weekblad in Spanje.

Nederlandse ambassade in Spanje.

Belgische Ambassade en Consulaten in Spanje.

Delegación General del Gobierno de Flandes en España. Dit is de diplomatische link in Spanje naar de Vlaamse overheid.

Fundación Carlos de Amberes.

 

Voor Turkstaligen

Nederlandse ambassade in Turkije.

* Belgische ambassade in Turkije.