Welkom op de website van MediterraNed!

 

 

MediterraNed is de stichting voor Neerlandistiek in het Middellandse Zeegebied, die opgericht is in januari 2013, en omvat de docentschappen Nederlands aan universiteiten en andere door de lokale overheden erkende taalopleidingen in Israël, Italië, Portugal, Spanje en Turkije.

De stichting heeft als algemeen doel het verspreiden en bevorderen van de studie, onderzoek en onderwijs van de Nederlandse en Vlaamse taal- en letterkunde, cultuur- en vertaalkunde in de bovengenoemde landen. Bovendien dient de stichting een referentiepunt te worden tussen de neerlandistiek binnen en buiten het taalgebied.

De stichting tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door
a) Bijeenkomsten te beleggen om de twee jaar voor alle docentschappen en tussentijdse nationale bijeenkomsten
b) Een website te onderhouden om kennis te delen en informatie uit te wisselen
c) Samen te werken met de Nederlandse Taalunie, de IVN, Nederlandse en Vlaamse culturele instanties en ambassades/consulates
d) Ondersteunen van de organisatie van zomercursussen, vertaalateliers en docentnascholingen op locatie in onderwijsinstellingen in het gebied
e) Ondersteunen van de organisatie van tentoonstellingen, lezingen en andere culturele evenementen die het Nederlands en de cultuur van het Nederlands bij een breder publiek bekend kunnen maken
f) Leermiddelen en hulpmiddelen ten behoeve van het onderwijs in de neerlandistiek te vervaardigen en te publiceren; de vervaardiging daarvan in het algemeen te stimuleren en daaraan medewerking te verlenen
g) Een reeks van wetenschappelijke bijdragen te blijven uitgeven op het gebied van de neerlandistiek onder de titel Nederlandse taal-, vertaal- en letterkunde

MediterraNed wordt financieel ondersteund door de Nederlandse Taalunie en werkt samen met de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Als je vragen hebt neem contact met ons op