Woordcombinaties: een nieuwe online-taalhulp

door D. Ross / 27 juli 2021

Voor de taalverwerving van onze studenten kunnen wij docenten grofweg twee trajecten kiezen. Het eerste is zelf leermiddelen tot stand brengen, op maat voor onze doelgroep en taalcombinatie - en het Italiaanse taalgebied heeft wat dat betreft een kloek pakket met een grammatica, een taalcursus en een cultuurboek. Een tweede traject is de leermiddelen gebruiken die binnen het Nederlandse taalgebied worden ontwikkeld voor allerlei doelgroepen met diverse taalachtergronden. Sinds een paar jaar zie ik echter ook een derde traject, dat door de oprukkende digitalisering steeds meer aan belang lijkt te winnen: zelfstudie.

Jonge literaire vertalers opgelet! Nella Voss-Del Mar Vertaalprijs, vóor 1 juli 2021 insturen

door Frianne Zevenbergen / 29 juni 2021


© Logo Werkgroep Italië-Studies

Ilja Leonard Pfeijffer doet Barletta aan!

door MediterraNed / 28 juni 2021

Op 3 juli 2021 zal Ilja Leonard Pfeijffer in het prachtige kasteel van Barletta (Puglia) optreden in het kader van de TEDX talk getiteld ‘Vita Nova’. 

Onlinecursus Actief Nederlands, 6-10 september 2021, MediterraNed

Met financiële steun van de Taalunie

door A. Brink / 07 mei 2021

 

Van 6 tot en met 10 september biedt MediterraNed de onlinecursus 'Samen Uit, Samen Thuis' aan, met als thema Wonen in de Stad.