De handelingen van Israël 2010 (Tiende Bijeenkomst MediterraNed)

door MediterraNed / 20 juli 2016

De handelingen van de tiende bijeenkomst van docenten Neerlandistiek in het Middellandse Zeegebied van Israël 2010 zijn nu al mogelijk te raadplegen en te downloaden via de website MediterraNed. Van 1 t/m 3 november 2010 heeft in Israël de tiende bijeenkomst plaatsgevonden van docenten in de Neerlandistiek in het Middellandse Zeegebied (voorheen Neerlandistiek in Zuid-Europa, Israël en Turkije). De organisatie was in handen van Elka Markuszower (TAU) en Mieke Daniels-Waterman (HU).

De bijeenkomst werd ditmaal gehouden aan twee universiteiten, anderhalve dag aan de Universiteit van Tel Aviv (TAU) en anderhalve dag aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem (HU).

De artikelen in deze bundel zijn bijeengebracht en voor publicatie bewerkt door Mieke Daniels-Waterman, Jeannette Koch, Marleen Mertens en Dolores Ross. Arie Pos heeft de definitieve printversie nog met een scherp oog doorgenomen.

De sponsors die deze tiende regionale bijeenkomst mogelijk hebben gemaakt sind de Nederlandse Taalunie, de Faculteiten der Geesteswetenschappen van de beide gastuniversiteiten, de Ambassade van België, de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en een anonieme sponsor.

Vervolgens wordt de inhoudsopgave aangegeven:

INHOUD
Woord vooraf......................................................................................................................7

WELKOMSTWOORD
ROELOF BUFFINGA, plv. Chef de Poste, Nederlandse Ambassade te Tel Aviv...........................9

TAAL IN DE MEDIA
EDDO ROSENTHAL
Taalgebruik van journalisten in een conflictgebied: persoonlijke ervaringen..........................13

DE ERFENIS VAN JOODSE GEMEENSCHAPPEN IN EUROPA
ELISABETH KOENRAADS
De erfenis van de Friese Joden: Jiddische woorden in het Stadsfries....................................21

ARIE POS
Was Kuifjes senhor Oliveira da Figueira Joods? Over Portugees-Joodse
familienamen....................................................................................................................42

DOLORES ROSS
Joodse gemeenschappen in Noordoost-Italië: op zoek naar sporen van
het Jiddisch......................................................................................................................65

LUCIA TOMADA MAGRIS
De Joodse gemeenschap in Luxemburg: historische en taalkundige aspecten .....................84

TAALKUNDE
CYRIL ASLANOV
De latente Germaanse oorsprong van het Franse 'combien'................................................97

MIEKE DANIELS-WATERMAN
Over 'er' in het hedendaagse Standaardnederlands..........................................................107

ORIT ESHEL
A structural analysis of the particle 'hoor'........................................................................124

FRED LANDMAN
Telbare, nette en morsige naamwoorden.........................................................................134

MARLEEN MERTENS
Wat mist bij 'missen': een lexicologisch onderzoek..........................................................146

LETTERKUNDE
HERMAN VAN DER HEIDE
Een ontvlamd begeesteren: 'Jericho' van Gerrit Achterberg..............................................163

JEANNETTE KOCH
Geluk Geld Geloof
Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart (1782)..............................................................172

MARCO PRANDONI
Onwillekeurig geheugen, droom en doorwerking van het verleden:
Pointls De kip die over de soep vloog (1989) en Minco's Nagelaten dagen (1997)..........................................................................................................................187

BIO'S............................................................................................................................198

 

De handelingen op de website