Nieuws uit Salamanca!

door G. de Sterck en E. Vissers / 5 december 2016


In de week van 7 november 2016 was professor Henri Bloemen van de KULeuven, campus Antwerpen, op bezoek.

Hij heeft ons vergast op een boeiende les Nederlands over mentaliteits-, cultuur-, en taalverschillen tussen Nederland en Vlaanderen waarin zelfs plaats was voor een quiz. Bovendien heeft hij aan de studenten van de Master Vertaalkunde een lezing in het Engels gegeven over de vertaler als lezer en de esthetische waarde van vertalingen. Tot slot heeft hij op 11 november deelgenomen aan een rondetafelgesprek over uitdagingen en mogelijkheden voor levenslang leren op vertaalgebied in het kader van de “Translating Europe Workshop” die werd georganiseerd door de vakgroep Vertaalkunde van de Universiteit van Salamanca. In zijn bijdrage heeft hij het publiek warm gemaakt voor het onlangs gelanceerde Petra-E Europees referentiekader voor de opleiding en deskundigheidsbevordering van literair vertalers.