Nieuwe editie woordenboek Lo Cascio, Il dizionario neerlandese

door J. Claes / 07 november 2017

Dit jaar werd de nieuwe editie van het woordenboek Lo Cascio, Il dizionario neerlandese: Nederlands-Italiaans / Italiaans-Nederlands, uitgebracht.
Het gedeelte Nederlands-Italiaans telt 343.000 lemmata in 1310 pagina’s. Het gedeelte Italiaans-Nederlands telt 328.000 lemmata in 1150 pagina’s.
Het woordenboek richt zich op moedertaalsprekers van zowel het Italiaans als het Nederlands. De gebruikte afkortingen zijn goed te begrijpen door sprekers van beide talen. Verder wordt speciale aandacht besteed aan collocaties van woorden en zinnen in beide talen opdat gebruikers van het woordenboek gemakkelijk de beste vertaling kunnen selecteren. De woorden en voorbeelden in het woordenboek komen zowel uit de dagelijkse als uit de eerder gespecialiseerde taal.
In het gedeelte Nederlands-Italiaans komen woorden voor die zowel in Nederlands als in België worden gebruikt. Woorden die slechts in één van de twee gebieden worden gebruikt, zijn voorzien van een label. Het grootste deel van de woorden volgt de nieuwe spellingsregels van het Nederlands. Achterin het boek vindt men een handig compendium van de grammatica van het Nederlands.
In het gedeelte Italiaans-Nederlands komen ook regionale woorden voor, waarvan de regio van herkomst staat aangegeven. Onregelmatige meervouden en vrouwelijke vormen van substantieven en adjectieven worden vermeld.
Dit woordenboek is de Italiaanse versie van het tweedelige woordenboek Van Dale Middelgroot woordenboek Italiaans-Nederlands en Van Dale Middelgroot woordenboek Nederlands-Italiaans. Deze woordenboek werden in Nederland uitgegeven door Van Dale Uitgevers.

Jakob Claes (studentassistent afdeling Nederlands, UCM-Madrid)