Intensieve Zomercursus MediterraNed, Coimbra 3-9 september 2023

door A. Brink / 13 maart 2023

Van 3 tot en met 9 september 2023 zal de afdeling Nederlands van de Letterenfaculteit van de Universiteit van Coimbra (Portugal) met steun van de Taalunie voor de tweede maal de intensieve cursus Nederlands "Alle Registers Open!" organiseren. Deze cursus is bestemd voor studenten Nederlands aan universiteiten en officiële talenscholen in het Middellandse Zeegebied (Portugal, Spanje, Italië, Turkije en Israel) aangesloten bij het docentenplatform MediterraNed. Ook zullen er weer plaatsen voor studenten uit Scandinavië worden gereserveerd.

Voor deze cursus zijn beurzen beschikbaar. Deze beurzen dekken het grootste deel van de reis- en verblijfskosten. Per afdeling Nederlands is er zeker plaats voor twee studenten

Toelatingsvoorwaarden: taalniveau: Nederlands A2. Cursisten moeten tenminste 18 jaar zijn.

Korte beschrijving: De cursus heeft de titel Alle Registers Open! en zal plaatsvinden in de gebouwen van de Letterenfaculteit van de Universiteit van Coimbra. Antoinet Brink is verantwoordelijk voor de organisatie. De overkoepelende thema´s dit jaar zijn Lied en Poëzie. In deze cursus willen we graag het actieve taalgebruik combineren met hedendaagse cultuur. Tijdens deze cursus werken we niet met een bepaalde taalvaardigheidsmethode, maar zullen we de taal behandelen op basis van klassieke en actuele cultuuruitingen. We zullen actief met poëzie aan de slag gaan, er zal samen worden gezongen en de studenten gaan zelf ook materiaal maken. De Nederlandse taal is tegelijkertijd studieobject én communicatie-instrument.

Opzet: we werken met plenaire sessies en parallelsessies. Verder is er iedere ochtend een sessie taalgymnastiek en krijgen de studenten (individuele) coaching. Er zullen werkgroepen plaatsvinden waarbij de studenten actief bezig zijn met taal, zang en poëzie. Ook geven we de studenten werkopdrachten waarmee naar een eindpresentatie zal worden toegewerkt.

Programma: 

Zondag 3 september                                      Aankomst. Inchecken en ´s avonds een welkomstreceptie

Maandag 4– vrijdag 8 september                   Cursusprogramma

Zaterdag 9 september                                   Vertrek

Certificaat: Aan degenen die de hele cursus hebben gevolgd zal een certificaat van deelname worden uitgereikt.

Logies: Studenten die zelf geen onderdak hebben in Coimbra zullen worden ondergebracht in gedeelde kamers in accommodatie in Coimbra.

Reiskosten: De deelnemers komen op basis van hun reële reiskosten in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 125 euro.